SPOONMEDIA LLC

   Манай компани 2011 оноос эхэлж үйл ажиллагаа явуулж ирсэн 
   Бид өөрсдийн хөгжүүлсэн судалгааны төвийн программ дээр мэргэшсэн операторийн баг дээр тулгуурлан судалгааг авдаг. 

   Ингэхдээ судалгааг авах эх олонлогийг тодорхойлох ба уг олонлогийг төлөөлөхүйц дэд олонлогийг (түүврийг) санамсаргүйгээр сонгон уг түүвэр дэх хэрэглэгчид рүү нэг бүрчлэн утсаар холбогдон судалгаа авдаг.
   Odoo • Зураг and текст

   Бид өөрсдийн хөгжүүлсэн судалгааны төвийн программ дээр мэргэшсэн операторийн баг дээр тулгуурлан судалгааг авдаг.  

   Ингэхдээ судалгааг авах эх олонлогийг тодорхойлох ба уг олонлогийг төлөөлөхүйц дэд олонлогийг (түүврийг) санамсаргүйгээр сонгон уг түүвэр дэх хэрэглэгчид рүү нэг бүрчлэн утсаар холбогдон судалгаа авдаг.  

   Бид залуу үеийхнээр давалгайлсан судлаачдаар судалгаа хийлгэж бодлого төлөвлөлтийн туршлагатай хамт олноор удирдуулан шат дараалалтайгаар ажлын бүтээмж өндөртэй, үнэн зөв, нарийвчлалтай судалгааг гаргадаг.

   Манай хамт олон: 

   Бид залуу үеийнхэнээр давамгайлсан судлаачдаар судалгаа хийлгэж бодлого төлөвлөлтийг туршлагатай хамт олноор удирдуулан явуулдаг бөгөөд судалгаа бүрийн өмнө бүх судлаачидийг 6 цагийн сургалтанд хамруулдаг юм. Үүнд:

   Мэдээлэл цуглуулах багт туршлагатай 500 гаруй оператор ажилладаг бөгөөд түүний 50+ нь таваас их жил ажилласан мэргэшсэн гэрээт судлаачид юм.
   Хяналтын багт урдих болон хянах шалгах ажилдаа мэргэшсэн шилдэг 5 хүн ажилладаг, тэдгээр нь мэдээллийн чанарт онцгой анхаарч ажиллаж ирсэн элитүүд билээ.

   БИДНИЙ ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

   2011 ОН

   Ирвэс интертрейд ХХК

   “Төслийн үр дүнгийн мониторинг”

   Нарантрейд ХХК

   "Зах зээлийн судалгаа"

   Эсдэ ХХК

   "Улс төрийн рейтингийн судалгаа"

   2012 ОН

    

   Атар өргөө ХК

   "Брэнд имиж судалгаа"

   Атар өргөө ХК

   "Маркетингийн компанит ажил"

   Монгол даатгал ХХК

   "Маркетингийн компанит ажил"

   2012 ОН

    

   Монгол Даатгал ХХК

   "Телемаркетингийн үйлчилгээ"

   Юнител ХХК

   "Хэрэглэгчийн зан төлвийн судалгаа"

   Оюутолгой ХХК

   "Дизайны үйлчилгээ"

   2012 ОН

    

   Атар Өргөө ХХК

   "Тандалтын судалгаа"

   Дэлхийн Зөн ОУБ

   "Төслийн үр дүнгийн мониторинг"

   Эсдэ ХХК

   "Улс төрийн рейтингийн судалгаа"