Манай “СПҮҮНМЕДИА” ХХК нь 2011 оноос үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай анхны утсан суурьтай компани юм.
Монгол улсад 3.3 сая хүн гар утас хэрэглэж байгаа ба гар утас хүн бүрийн амьдралын салшгүй хэсэг, тухайн хүний нийгмийн байдал, хэрэглээний онцлогийг илэрхийлэхүйц болоод байна. Иймд гар утсаар дамжуулан хэрэглэгчдийн зан төлөв, хариу үйлдэл, өөрчлөлтийг судлах нь орон зайнаас үл хамаарах орчин үеийн судалгааны гол аргачлал болж байгаа юм.